Ceaslov

CUPRINSUL

Cuvânt înainte

DIFERITE RUGĂCIUNI, RÂNDUIELI ȘI SLUJBE

Rugăciunile dimineții
Rânduiala Miezonopticii din toate zilele
Rânduiala Miezonopticii din duminici
Utrenia
Ceasul întâi
Mijloceasul întâi
Ceasul al treilea
Mijloceasul al treilea
Ceasul al șaselea
Mijloceasul al șaselea
Obednița
Condacele de peste săptămână
Rânduiala mesei
Rânduiala Panaghiei
Ceasul al nouălea
Mijloceasul al nouălea
Vecernia
Rugăciunea la masa de seară
Pavecernița Mare
Pavecernița Mică
Rugăciunea de seară
Binecuvântările Învierii
PDFBinecuvântările morților
Troparele și condacele Triodului
PDFTroparele și condacele Penticostarului
Troparele Învierii
Troparele Născătoarei de Dumenzeu
Troparele de peste toată săptămâna

CANOANE DE RUGĂCIUNI

Canon de rugăciune către îngerul păzitor
Canon de pocăință către Domnul nostru Iisus Hristos

RÂNDUIALA SFINTEI ÎMPĂRTĂȘIRI

Rânduiala Sfintei împărtășiri

ACATISTE ȘI PARACLISE

Acatistul Buneivestiri
Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos
Acatistul Sfântului Ierarh Nicolae
Paraclisul Presfintei Născătoare de Dumnezeu
Al doilea paraclis al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu

ÎNTRU SLAVA SFINTEI ȘI CELEI DE O FIINȚĂ
DE VIAȚĂ FĂCĂTOAREI ȘI NEDESPĂRȚITEI TREIMI
  

CEASLOV

TIPĂRIT CU APROBAREA SFÂNTULUI SINOD
ȘI CU BINECUVÂNTAREA
PREA FERICITULUI PĂRINTE

TEOCTIST

PATRIARHUL BISERICI ORTODOXE ROMÂNE
 

EDIȚIA A CINCEA
 

EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC ȘI DE MISIUNE
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

BUCUREȘTI - 1992
 
 

Editura Institului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucuresti, 1992
(“Horologion”, the Publishing House of the Biblical and Missionary Institute of the Romanian Orthodox Church, Bucharest, 1992)