Binecuvantarile mortilor

 

Stih: Binecuvântat ești, Doamne învață-ne pe noi îndreptările Tale.

1. Ceata sfinților a aflat izvorul vieții și ușa Raiului; să aflu și eu calea prin pocăință: eu sunt oaia cea pierdută; cheamă-mă, Mântuitorul meu, și mă mântuiește.

Stih : Binecuvântat ești, Doamne...

2. Cei ce pe Mielul lui Dumnezeu ați mărturisit si ați fost junghiați ca niște miei, fiind mutați la viața cea neîmbătrânitoare și pururea veșnică, sfinților, Aceluia cu dinadinsul, mucenicilor, vă rugați să ne dăruiască nouă dezlegare datoriilor.

Stih : Binecuvântat ești, Doamne...

3. Cei ce ați umblat pe calea cea strâmtă și cu chinuri, toți care in viață Crucea ca jugul ați luat și Mie urmatu-Mi-ați cu credință, veniți de luați darurile ce am gătit vouă și cununile cerești.

Stih: Binecuvântat ești, Doamne...

4. Chipul slavei Tale celei negrăite sunt, deși port rănile păcatelor; miluiește zidirea Ta, Stăpâne, și o curățește cu îndurarea Ta și moștenirea cea dorită dăruiește-mi, făcându-mă pe mine iarăși cetățean al raiului.

Stih: Binecuvântat ești, Doamne...

5. Cela ce cu mâna Ta dintru neființă m-ai zidit și cu chipul Tău cel dumnezeiesc m-ai cinstit, iar pentru călcarea poruncii iarăși m-ai întors în pământ din carele am fost luat, la Cel după asemănare mă ridică și cu frumusețea cea dintâi iarăși împodobindu-mă.

Stih: Binecuvântat ești, Doamne...

6. Odihnește Dumnezeul nostru cu drepții pe robii tăi și ii așează in Rai, acolo unde cetele sfinților Doamne și drepții ca luminătorii strălucesc; pe adormiții robii tai odihnește-i, trecându-le lor toate greșalele

Slavă... a Treimii:

Pe o Dumnezeire în trei stăluciri cu bună credință să o lăudăm strigând: Sfânt ești, Părinte fără de început, Fiule Cel împreună fără de început și Duhule cel dumnezeiesc; luminează-ne pe noi, care cu credință slujim Ție și ne scoate pe noi din focul cel de veci.

Si acum... a Născătoarei de Dumnezeu:

Bucură-te, Curată, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup spre mântuirea tuturor, căci neamul omenesc a aflat mântuire prin tine, și noi să aflăm raiul, Născătoare de Dumnezeu curată și binecuvântată.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, Slavă Ție, Dumnezeule (de trei ori).