RÂNDUIALA MESEI

Mai înainte de masă, fiecare laudă iarăși pe Ziditorul și, venind la masă, se zice

Psalmul 144

Înălța-Te-voi Dumnezeul meu, Împăratul meu și voi binecuvânta numele Tău în veac și în veacul veacului. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Mare este Domnul și lăudat foarte și măreția Lui nu are sfârșit. Neam și neam vor lăuda lucrurile Tale și puterea Ta o vor vesti. Mareția slavei sfințeniei Tale vor grăi și minunile Tale vor istorisi.Și puterea lucrurilor Tale înfricoșătoare vor spune și slava Ta vor istorisi. Pomenirea mulțimii bunătății Tale vor vesti și de dreptatea Ta se vor bucura. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult-milostiv. Bun este Domnul cu toți și îndurările Lui peste toate lucrurile Lui. Să Te laude pe Tine, Doamne, toate lucrurile Tale și cuvioșii Tăi să Te binecuvinteze. Slavă împărăției Tale vor spune și de puterea Ta vor grăi. Ca să se facă fiilor oamenilor cunoscută puterea Ta și slava măreției împărăției Tale. Împărăția Ta este împărăția tuturor veacurilor, iar stăpânirea Ta din neam în neam. Credincios este Domnul în cuvintele Sale și cuvios în toate lucrurile Sale. Domnul sprijină pe toți cei ce cad și îndreaptă pe toți cei gârboviți. Ochii tuturor spre Tine nădăjduiesc și Tu le dai lor hrană la bună vreme. Deschizi Tu mâna Ta și de bunăvoință saturi pe toți cei vii. Drept este Domnul în toate căile Lui și cuvios în toate lucrurile Lui. Aproape este Domnul de toți cei ce-L cheamă pe El, de toți cel ce-L cheamă pe El întru adevăr. Voia celor ce se tem de El o va face și rugăciunea lor o va auzi și-i va mântui pe dânșii. Domnul păzește pe toți cei ce-L iubesc pe El și pe toți păcătoșii îi va pierde. Laudă Domnului va grăi gura mea și să binecuvinteze tot trupul numele cel Sfânt al Lui, în veac și în veacul veacului.

Tatăl nostru... Slavă... Și acum... Doamne miluiește (de 3 ori), părinte binecuvintează. Preotul binecuvintează cele puse înainte, zicând rugăciunea mesei:

Hristoase Dumnezeule, binecuvintează mâncarea și băutura robilor Tăi, că sfânt ești totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Citețul: Amin. Și cel rânduit zice îndată titlul cuvântului ce are să se citească și, isprăvind titlul, zice: Binecuvinteză, părinte, pentru a citi. Iar preotul zice: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri...și citețul zice: Amin. Apoi așteaptă puțin până când se așează toți frații la masă; iar după ce se așează, preotul lovește în clopoțel și îndată citețul începe a citi cuvântul ori viața sfântului ce se va întâmpla, până când frații, mâncând, se îndestulează. După aceea preotul lovind iarăși în clopoțel, citețul face sfârșitul cuvântului, zicând: Dumnezeuleui nostru slavă. Iar pretul zice:Aceluia slava și stăpânirea, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Citețul: Amin. Și după ce se scoală de la masă, citețul zice: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri...

Și îndată zice:

Binecuvântat este Dumnezeu, Care ne miluiește și ne hrănește pe noi din tinerețile noastre, Cel ce dă hrană la tot trupul, umple de bucurie și veselie inimile noastre; ca totdeauna toată îndestularea având, să ne prisosească spre tot lucrul bun, întru Iisus Hristos Domnul nostru, cu Care Ție se cuvine slava, stăpânia, cinstea și închinăciunea, cu Sfântul Duh, în veci. Amin.

Slavă Ție, Doamne, slavă Ție, Sfinte, slavă Ție, Împărate, că ne-ai dat nouă bucate spre veselie. Umple-ne pe noi și de Duhul Tău cel Sfânt, ca să ne aflăm înaintea Ta bineplăcuți și neînfruntați, când vei răsplăti fiecăruia după lucrurile sale.

Mulțumim Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătățile Tale cele pământești; nu ne lipsi pe noi nici de cereasca Ta împărăție, ci, precum în mijlocul ucenicilor Tăi ai venit, Mântuitorule, pace dându-le lor, vino și la noi și ne mântuiește.

Apoi tropare aceste:

Dumnezeul părinților noștri, Care faci pururrea cu noi după blândețile Tale, nu îndepărta mila Ta de la noi, ci, pentru rugăciunile lor, în pace ocârmuiește viața noastră.

Cu sângiurile mucenicilor Tăi celor din toată lumea, ca și cu o porfiră și cu vizon, Biserica Ta împodobită fiind, printr-înșii strigă către Tine: Hristoase Dumnezeule, poporului Tău trimite-i îndurările tale, pace obștii Tale dăruiește-i și sufletelor noastre mare milă.

Slavă...

Cu sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit.

Și acum...

Pentru rugăciunile tuturor sfinților, Doamne, și ale Născătoarei de Dumnezeu, pacea Ta dă-ne-o nouă și ne miluiește pe noi ca un îndurat.

Cuvine-se cu adevărat... Slavă... Și acum... Doamne miluiește (de 3 ori), Binecuvintează, părinte.

Preotul zice:

Bine este cuvântat Dumnezeu, cel ce ne miluiește și ne hrănește pe noi din darurile Sale cele bogate, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Aceasta este, precum s-a spus, rânduiala mesei de la amiază în mânăstirile cu viață de obște; iar la mesele creștinilor, rânduiala, când este de față preotul, este aceasta: cineva zice la începutul mesei: Tatăl nostru... Slavă... Și acum... Doamne miluiește (de 3 ori), Părinte, binecuvintează.

Preotul zice:

Hristoase Dumnezeule, binecuvintează mâncarea și băutura robilor Tăi, că sfânt ești totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

La scularea de la masă cineva zice iarăși:

Mulțumim Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătățile Tale cele pământești; nu ne lipsi pe noi nici de cereasca Ta împărăție, ci, precum în mijlocul ucenicilor Tăi ai venit, Mântuitorule, pace dându-le lor, vino și la noi și ne mântuiește.

Slavă... Și acum... Doamne miluiește (de 3 ori), părinte, binecuvintează:

Preotul zice:

Bine este cuvântat Dumnezeu, cel ce ne miluiește și ne hrănește pe noi din darurile Sale cele bogate, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

De nu este preot de față, cineva din cei ce au mânact zice: Mulțumim Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru...