RÂNDUIALA PANAGHIEI
 

Ce se face în mânăstiri
la zile însemnate

După săvârșirea dumnezeieștii Liturghii, de este Priveghere merge cel mai mare împreună cu toți frații în biserică. Și luând preotul cel de rând icoana praznicului sau a sfântului în cinstea căruia s-a făcut priveghere, ies împreună toți cântând troparul praznicului sau al sfântului, până ce intra în trapeză. După ce intră, citețul cântă Slavă... Și acum..., condacul. Și până se cântă acestea, preotul ce va fi de rând scoate o parte din prescura pusă în panaghier. După sfârșitul condacului, citețul începe îndată: Tatăl nostru... Că a Ta este împărăția... Slavă... Și acum... Doamne miluiește (de 3 ori). Părinte, binecuvintează. Preotul, binecuvântând masa zice: Hristoase, Dumnezeule, binecuvintează mâncarea și băutura...

Iar de nu este Priveghere, merge cel mai mare împreună cu toți frații la trapeză și citețul zice Psalmul 144: Înălța-Te-voi Dumnezeul meu, Împăratul meu... (caută la Rânduiala mesei). Și după sfârșitul psalmului se zice: Tatăl nostru... Slavă... Și acum..., Doamne miluiește (de 3 ori) părinte, binecuvintează. Preotul binecuvintează masa, zicând: Hristoase, Dumnezeule, binecuvintează mâncarea și băutura... și celelate după cum s-a scris mai sus. Și după ce se scoală de la masă, citețul zice: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri..., Binecuvântat este Dumnezeu... Slavă Ție, Doamne, Slavă Ție, Sfinte, Slavă Ție, Împărate... (caută la Rânduiala mesei); Slavă... Și acum... Doamne miluiește (de 3 ori), părinte binecuvintează. Și cel rânduit a ridica panaghia zice:

Binecuvântați, părinți sfințiți, și mă iertați pe mine păcătosul.

Și toți răspund:

Dumnezeu să te ierte și să te miluiască.

Și luând citețul panaghia cu amândouă mâinile, cu vârful degetelor o înalță puțin cu chipul Sfintei Treimi, zicând cu glas mare:

Mare este numele.

Iar cel mai mare sau preotul de rând zice:

Al Presfintei Treimi.

Și punând-o pe icoana Născătoarei de Dumnezeu, însemnează cruciș, zicând:

Presfântă Născătoare de Dumnezeu, ajută-ne nouă.

Și preotul zice:

Cu ale ei rugăciuni, Dumnezeule, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.

Citețul zice apoi troparul Născătoarei de Dumnezeu:

Fericimu-te pe tine toate neamurile, Născătoare de Dumnezeu Feciaoră, că întru tine Cel neîncăput, Hristos Dumnezeul nostru, a binevoit a încăpea. Fericiți suntem și noi, avându-te pe tine folositoare, că ziua și noaptea te rogi pentru noi. Pentru aceasta lăudându-te, strigăm ție: Bucură-te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine.

Apoi se cântă: Cuvine-se cu adevărat să te fericim...

SĂ SE ȘTIE: că de este praznic împărătesc, în loc de: Cuvine-se cu adevărat... se cântă irmosul Cântării a 9-a; și aceasta cântându-se, cel ce a înălțat panaghia poartă panaghierul pe la toți frații, care, după rânduială, sărutându-l, gustă din presfânta parte; și sfârșindu-se cântarea, preotul zice:

Întru multe rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Maria.

Iar citețul zice:

Pentru rugăciunile ei, Dumnezeule, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.

Preotul:

Domnul cel milostiv și îndurat a dat hrană celor ce se tem de Dânsul și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului.

Apoi citețul citește

Psalmul 121

Veselitu-m-am de cei ce mi-au zis mie: " În casa Domnului vom merge" ! Stăteau picioarele noastre în curțile tale, Ierusalime! Ierusalimul, cel ce este zidit ca o cetate, ale cărei porți sunt strâns unite. Că acolo s-au suit semințiile, semințiile Domnului, după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului. Că acolo s-au așezat scaunele la judecată, scaunele pentru casa lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului și pentru îndestularea celor ce te iubesc pe tine. Să fie pace în întăriturile tale și îndestulare în turnurile tale. Pentru frații mei și pentru vecinii mei grăiam despre tine pace. Pentru casa Domnului Dumnezeului nostru am dorit cele bune ție.

Apoi: Sfinte Dumnezeule... Presfântă Treime... Tatăl nostru... Că a Ta este împărăția... Citețul: Mulțumim Ție, Doamne, Dumnezeul nostru... și condacul praznicului sau al sfântului. Duminica se zice condacul Învierii, după glasul de rând. Apoi: Slavă... Și acum... Doamne miluiește (de 3 ori), Părinte, binecuvintează. Iar cel mai mare sau pretul de rând zice: Binecuvântat este Dumnezeu, Cel ce ne miluiește și ne hrănește pe noi din darurile Sale cele bogate...

Apoi preotul, lovind în clopoțel, zice:

Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție!

Citețul:

Nădejdea noastră, slavă Ție!

Preotul:

Dumnezeu să-l ierte și să-l mântuiască pe Prea Fericitul Părintele nostru (N), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, [pe (Înalt) Prea Sfințitul (Arhi) Episcopul nostru (N)].

Citețul:

Dumnezeu să-l ierte și să-l miluiască pe el.

Preotul:

Dumnezeu să ierte și să miluiască și pe prea cuviosul părintele nostru (N), dimpreună cu toți părinții și frații slujitori ai sfânt locașului acesta.

Citețul:

Dumnezeu să-l ierte și să-l miluiască pe ei.

Preotul:

Dumnezeu să ierte și să miluiască pe cei ce ne miluiesc și ne slujesc nouă.

Citețul:

Dumnezeu să-l ierte și să-l miluiască pe ei.

Preotul:

Dumnezeu să ierte și să miluiască pe cei ce se ostenesc și slujesc, părinți și farți ai noștri.

Citețul:

Dumnezeu să-l ierte și să-l miluiască pe ei.

Preotul:

Dumnezeu să odihnescă pe fericiții și pururea pomeniții ctitorii sfântului locașului acestuia.

Citețul:

Veșnica lor pomenire.

Preotul:

Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi. Amin.