MIJLOCEASUL AL NOUĂLEA
 

Veniți să ne închinăm... (de 3 ori) și acești psalmi:

Psalmul 112

Laudați, tineri, pe Domnul, laudați numele Domnului. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. De la răsăritul soarelui până la apus, lăudat este numele Domnului. Înalt este peste toate neamurile Domnul, peste ceruri este slava Lui. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, Cel ce locuiește întru cele înalte și spre cele smerite privește, în cer și pe pământ? Cel ce scoate din pulbere pe cel sărac și ridică din gunoi pe cel sărman, ca să-l aseze cu cei mari, cu cei mari ai poporului său. Cel ce face să locuiască cea stearpă în casă, ca o mamă ce se bucură de fii.

Psalmul 137

Lăda-Te-voi, Doamne, cu toata inima mea, că ai auzit cuvintele gurii mele, și înaintea îngerilor îți voi cânta. Închina-mă-voi în locașul Tău cel sfânt și voi lăuda numele Tău, pentru mila Ta și adevărul Tău; că ai mărit peste tot numele cel sfănt al Tău. În orice zi Te voi chema, degrab mă auzi! Sporește în sufletul meu puterea. Să Te laude pe Tine, Doamne, toți împărații pământului, când vor auzi toate graiurile gurii Tale, și să cânte în căile Domnului, că mare este slava Domnului. Că înalt este Domnul și spre cele smerite privește și pe cele înalte de departe le cunoaște. De ajung la necaz, viază-mă! Împotriva vrăjmașilor mei ai întins mâna Ta și m-a izbăvit dreapta Ta. Domnul le va plăti lor pentru mine. Doamne, mila Ta este în veac; lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea.

Psalmul 139

Scoate-mă, Doamne, de la omul viclean și de omul nedrept mă izbăvește, care gândeau nedreptate în inima, toată ziua îmi duceau război. Ascuțit-au limba lor ca a șarpelui; venin de aspidă sub buzele lor. Păzește-mă, Doamne, de mâna pacătosului; scoate-mă de la oamenii nedrepți, care au gândit să împiedice pașii mei. Pusu-mi-au cei mândri cursă mie și funii; curse au întins picioarelor mele; pe cărare mi-au pus pietre de poticneală. Zis-am Domnului: " Dumnezeul meu ești Tu, ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele" . Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, umbrit-ai capul meu în zi de război. Să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele, pe mâna păcătosului; viclenit-au împotriva mea; să nu mă părăsești, ca să nu se trufească. Vârful lațului lor, osteneala buzelor lor să-i acopere pe ei! Să cadă peste ei cărbuni aprinși; în foc aruncă-i pe ei, în necazuri, pe care să nu le poată răbda. Bărbatul limbut nu se va îndrepta pe pământ; pe omul nedrept răutatea îl va duce la pieire, știu că Domnul va face judecata celui sărac și dreptate celor sărmani. Iar drepții vor lăuda numele Tău și vor locui cei drepți în fața Ta.

Slavă... Și acum... Sfinte Dumnezeule... Presfântă Treime... Tatăl nostru... Că a Ta este împărăția..., și troparele acestea:

Cel ce ai luminat pe pământeni cu Crucea și ai chemat pe păcătoși la pocăință, să nu mă desparți de turma Ta, Păstorule bun. Ci, Stăpâne, caută-mă pe mine rătăcitul și mă numără cu turma Ta cea sfântă, ca un milostiv și de oameni iubitor.

Slavă..

Ca tâlharul mărturisindu-mă, strig Ție, Bunule: Pomenește-mă, Doamne, întru împărăția ta și mă însoțește și pe mine cu el, Cel ce de voie ai pătimit pentru noi.

Și acum..., al Născătoarei de Dumnezeu:

Pe Cel ce pentru noi s-a răstignit, veniți toți să-L lăudăm, că pe Acesta văzându-L Maria pe Cruce, a grăit: Deși rabzi răstignire, dar Tu ești Fiul și Dumnezeul meu.

Doamne miluiește (de 40 de ori), Slavă... Și acum... Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii..., și cele trei metanii mari. Apoi se zice rugăciunea aceasta a Marelui Vasile: Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșealele noastre... (caută la sfârșitul Ceasului al nouălea). Iar după sfârșitul rugăciunii se zice: Slavă... Și acum... Doamne miluiește (de 3 ori) și otpustul Mijloceasului al nouălea.