CUVÂNT ÎNAINTE

Între cărțile evlaviei creștine, Ceaslovul sau Orologiul, cum i se mai spunea în trecut, ocupă, fără nici o îndoială, un loc de frunte. Ceaslovul este cea mai de seamă și mai completă carte de rugăciuni a creștinului dreptmăritor, care își poate astâmpăra setea de înălțare a cugetului și a inimii către Dumnezeu prin citirea uneia sau alteia din rânduielile pe care Ceaslovul le cuprinde pe larg și din belșug.

Aceasta este și pricina pentru care multe din rânduielile din Ceaslov cuprind precizări și povățuiri ca aceasta: ?De ești preot, să zici: Binecuvântat este Dumnezeul nostru...?, iar de nu ești preot să zici: ?Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Precuratei Maicii Tale și ale tuturor sfinților, miluiește-ne pe noi. Amin? (Rugăciunile dimineții).

De aceea Ceaslovul este deopotrivă o carte de slujbă trebuitoare preotului și cântărețului în biserică la săvârșirea serviciului divin public, dar și o carte care cuprinde rugăciuni și rânduilei care pot fi folosite de creștini și în familie, potrivit cu îndrumarea Sfinților Părinți care numesc familia ?o mică biserică?, îndemnându-ne: ?Faceți din casele voastre o biserică?. Pentru aceasta, Ceaslovul cuprinde, pe lângă cele șapte laude ale Bisericii, și extrase din majoritatea celorlalte cărți de slujbă ale Bisericii Ortodoxe și care dau expresie întregului cult adus de aceasta lui Dumnezeu Celui în Treime preamărit.

În Ceaslov vom afla troparele și condacele de peste toată săptămâna, troparele și condacele Triodului și cele ale Penticostarului, ale Născătoarei de Dumnezeu și troparele și condacele principalelor sărbătoari creștine și ale sfinților celor mai însemnați din calendarul ortodox, care au fost extrase din cele douăsprezece Mineie în care aflăm slujbele bisericești închinate sfinților. Această caracteristică face din Ceaslov o carte de neapărată trebuință nu numai pentru preot și cântăreț, dar și pentru monah și pentru creștin pentru care datele Sinaxarului bisericesc nu rămân simple înscrisuri ale unei cărți de slujbă, ci dreptare ale învățăturii și vieții creștine.

Acestea sunt numai unele din temeiurile acelei năzuințe a creștinilor demne de toată prețuirea și lauda de a avea în casa lor și în colțul camerei lor de rugăciune această carte de slujbă care este Ceaslovul și care, prin cuprinsul său atât de bogat și de dens în ce privește rugăciunile pe care le conține, poate să aline suferințe și dureri, să înlăture încercări și urgii care, uneori, se abat asupra noastră, să întărească sufletele încercate de tăgadă sau neceredință.

Ceaslovul este o carte al cărei cuprins s-a format din cea mai mare vechime a Bisericii sub pana și experienșa marilor trăitori pe culmile desăvârșirii creștine, care au dat expresie celor mai frumoase rugăciuni pe care spiritul lor luminat de harul Sfântului Duhului le-a înălțat către Dumnezeu cel Atotputernic, către Maica Domnului și către toți sfinții din Sinaxarul creștin. Aceste rugăciuni rânduite alături de Psalmii Vechiului Testament în alcătuirea minunată a Ceaslovului ne arată, în fiecare ceas al zilei și al nopții, cum trebuie să ne rugăm și ce cuvânt de cerere, de slavă și de mulțumire să înălțăm către Cel Atotputernic, Tatăl nostru cel ceresc. De aceea, Ceaslovul este o permanentă și neîntrecută călăuză pe drumul nostru către desăvârșirea creștină, deschizându-ne ușile cele de taină ale rugăciunii și ale întâlnirii, pe această cale, cu Dumnezeu întru Care sufletul nostru își află liman de pace și liniște. Ceaslovul este, drept aceea, cartea de fiecare zi a tuturor celor ce prețuiesc rugăciunea și desăvârșirea morală, a celor ce caută Împărăția cerurilor și dreptatea lui Dumnezeu, gândind fără încetare la cele înalte și veșnice.

Cugetul nostru se umple de o nespusă bucurie duhovnicească ori de câte ori o nouă ediție a acestei cărți intră sub teascurile tipografiei pentru a fi pusă apoi în mâinile creștinilor spre a le dărui prilejul fericit de a întâlni iară și iară, duhul autentic al rugăciunii. De aceea binecuvintez pe toți cei ce s-au ostenit la tipărirea Ceaslovului și pe cei ce se învrednicesc să țină în mâinile lor o asemenea carte în care și noi ca și strămoșii noștri căutăm să găsim apa cea vie a rugăciunii și harul lui Dumnezeu, care nu se sfârșește niciodată.
 

Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu noi toți.
 

Duminică 21 iunie 1992
Canonizarea unor sfinți români