A). Ghid de Spovedanie
B). Întrebari în scaunul spovedaniei

 

 

ÎNDRUMAR PENTRU RESTABILIREA SANATATII
 Cuvânt înainte
 Introducere
 
I. ASPECTE PRIVIND SANATATEA, BOALA, VINDECAREA
 Sanatatea
 Boala
 Vindecarea
 
II. ETAPELE RESTABILIRII SANATATII SUFLETESTI SI TRUPESTI

 A. ASCULTARE DE DUHOVNIC
  Intrarea sub ascultarea unui parinte duhovnic iscusit
  Cuvânt despre ascultare din Patericul egiptean
 B. RUGACIUNEA SUB ASCULTARE
  1. Rugaciunea particulara
       Rugaciunea permanenta
       Citirea Sfintelor Carti
       Ostenelile trupului
       Efectele medicale ale rugaciunii
  2. Rugaciunea în biserca
    a. Sfintele taine
      1. Taina Sfântului Botez
      2. Taina Sfintei Mirungeri
      3. Taina Sfintei Spovedanii
           
Cuvânt despre pocainta si falsa pocainta
            Cum se cuvine a ne pazi de pacate
            Sfaturi în legatura cu duhovnicul si duhovnicia
            Câteva din uneltirile diavolului la Taina Sfintei Spovedanii
      4. Taina Sfântului Maslu
      5. Taina Sfintei Împartasanii
      6. Taina Sfintei Cununii
            Cuvânt despre uciderea de copii (avortul)
      7. Taina Sfintei Preotii
    b. Ierurgiile
          Molitfele Sfântului Vasile cel Mare
          Rugaciunile la Sfintele Moaste si la Icoanele facatoare de minuni
          Apa sfintita în Biserica Ortodoxa
     c. Laudele, acatistele si paraclisele
     d. Sfânta Liturghie
     e. Postul sub ascultare - Postul crestin ortodox
        1. Temeiul scripturistic al postului
        2. Temeiul patristic si canonic al postului
        3. Cum sa postim
        4. Treptele postului
        5. Felurile postului
        6. Durata postului
        7. Dezlegari de posturi pentru bolnavi si suferinzi
        8. Foloasele postului
        9. Virtutile medicale ale postului
       10. Aspectele terapeutice ale postului în tratamentul afectiunilor tumorale
                  Regimul alimentar
                  Pregatirea spirituala
       11. Terapia prin plante (fitoterapia)
       12. Radioul si televizorul în timpul postului
 
 III. IMUNOTERAPIA TRUPEASCA SI SUFLETEASCA
     A. Despre imunoterapie
     B. Imunoterapia trupeasca

           Metodica prepararii si administrarii autovaccinului antigripal
     C. Imunoterapia sufleteasca
           Aspecte privind ispita si suferinta în viata crestina
 
IV. ASPECTE PRIVIND TERAPEUTICA BOLILOR MINTALE
    A. Nebunia de origine somatica (trupeasca)
    B. Nebunia de origine demonica
    C. Nebunia de origine spirituala
            Tristetea
            Acedia
 
V. SCOPUL VIETII CRESTINE
    A. Scopul vietii pamântesti
            1. Bucuria vietii în Hristos
            2. Dragostea de Dumnezeu si de aproapele
    B. Moartea
            Momentul mortii în viata familiei crestine
    C. Viata de dupa moarte
            1. Veacul de acum
                  Raiul
                  Iadul
            2. Veacul viitor
 
Aprecieri despre lucrarea " Îndrumar pentru restabilirea sanatatii"
 
BIBLIOGRAFIE
ANEXA 1
ANEXA 2
ANEXA 3

ÎNDRUMAR PENTRU RESTABILIREA SANATATII

Text îngrijit si completat de: Protosinghel Sofian Ardelean

Se tipareste cu binecuvântarea: Prea Sfintitului CALINIC, Episcopul Argesului

Editata de Manastirea Brazi, Bucuresti, 2000

Sursa: biserica.org