Preasfințitul Părinte Siluan Șpan, episcop vicar al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, s-a născut la data de 5 martie 1970, în localitatea Gura-Rîului (județul Sibiu), fiind al patrulea din cei șase copii ai familiei preotului Gheorghe Șpan și al preotesei Emilia;

BIOGRAFIE:
- 1976-1984: urmează cursurile primare și gimnaziale în comuna natală;
- 1984-1988: urmează Liceul de Matematică-Fizic㠄Gheorghe Lazăr” din Sibiu;
- septembrie 1988 - iulie 1989: săvârșește serviciul militar la Lugoj;
- 1989-1993: urmează cursurile Facultății de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu, absolvind cu teza de licență: „Darurile Duhului Sfânt și tineretul din zilele noastre”, la catedra de morală;
- 21 ianuarie și 6 martie 1994: primește hirotonia întru diacon, și respectiv întru preot pe seama capelei Facultății de Teologie din Sibiu de către Mitropolitul Serafim Joantă (atunci episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului);
- 1994-1998: cursuri de doctorat la Institutul de Teologie Ortodox㠄Saint-Serge” din Paris;
- 1994-2001: slujește ca preot și duhovnic la Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” de la Bussy-en-Othe (Yonne, Franța);
- 1999: transferat din Arhiepiscopia Sibiului în Arhiepiscopia Română a Europei Occidentale și Meridionale, ca paroh al parohiei „Cuvioasa Parascheva-Cuvioasa Genoveva” din Paris;
- iulie 2000: se închinoviază în obștea Mănăstirii Lăzești (Arhiepiscopia Alba-Iuliei);
- martie 2001: consilier eparhial pentru liturgică și misiune al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale;
- 21 iunie 2001: tuns în monahism, primind numele Sfântului Siluan Athonitul (24 septembrie);
- 2 iulie 2001: ales de către Sfântul Sinod, la propunerea IPS Arhiepiscop Iosif, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale și Meridionale;
- din 14 septembrie 2001: însărcinat cu organizarea Mănăstirii „Înălțarea Sfintei Cruci”, Malvialle, Franța;
- 21 octombrie 2001: primește hirotonia întru episcop în biserica parohiei “Sfântul Iosif” de la Bordeaux;
- octombrie 2001 - august 2004: însărcinat cu grija pastoral-misionară a comunităților românești din sudul Franței, Spania și Portugalia, precum și cu coordonarea vieții monahale din Mitropolie;
- 1 august 2004: însărcinat cu slujirea pastoral-misionară și de organizare administrativă a Vicariatului Ortodox Român al Italiei;
- 22 decembrie 2004: se stabilește la Gavedo (provincia de Massa-Carrara, Italia);
- decembrie 2004 – martie 2008: episcop vicar pentru Italia;

ACTIVITĂȚI PASTORALE ȘI ADMINISTRATIV-BISERICEȘTI:
- A coordonat, din încredințarea IPS Arhiepiscop și Mitropolit Iosif, numeroase conferințe preoțești în protopopiatele sau vicariatele din cadrul mitropoliei;
- Demersuri cu caracter oficial, din încredințarea IPS Arhiepiscop și Mitropolit Iosif în vederea recunoașterii Bisericii Ortodoxe Române pe lângă statul spaniol;
- 3 iunie 2004: Biserica Ortodoxă Română a primit recunoașterea oficială din partea autorităților spaniole;
- Demersuri cu caracter oficial în vederea recunoașterii de către statul italian a Bisericii ortodoxe Române în Italia:
1. Roma - repetate întâlniri la Ministerul de Interne, cu Dssa. Lasco, cu Dssa. Curcio;
2. Roma - repetate întâlniri de lucru cu prof. Cardia, însărcinat cu „Practica de recunoaștere a Bisericii Ortodoxe Române de către Statul Italian;
3. Pontremoli - obținerea Codicelui Fiscal pe seama Vicariatului Ortodox Român al Itaiei;
4. Pontremoli - deschiderea Contului Vicariatului Ortodox Român al Italiei la Banca Monte dei Paschi di Siena;
- Introducerea unui sistem unitar de administrație bisericească și de evidență contabilă în parohiile vicariatului Italiei;
- Constituirea unei baze de date care să centralizeze realitățile existente în parohii, conform cerințelor din partea statului Italian și a administrației bisericești;
- Efectuarea unui studiu de fezabilitate cu privire la posibilitatea salarizării preoților din fonduri proprii, și plata integrală sau parțială a contribuțiilor sociale, respectând principiile legale ale statului italian;
- Demersuri în vederea identificării și achiziționării unui sediu al Episcopiei Italiei.

ACTIVITĂȚI SOCIAL-CARITATIVE:
- Inițierea la nivel de Vicariatul Italiei a unui fond al „solidarității”, care să permită ajutorarea familiilor preoților care se confruntă cu probleme materiale;
- Intervenții la nivel de central în Italia în vederea asistenței spirituale în închisori;
- Contacte cu Tribunalul de minori Genova în vederea elaborării unui program comun cu privire la minorii delicvenți români; participare la întâlniri privitoare la delicvența minorilor.

ACTIVITATEA CULTURAL-EDUCAȚIONALĂ ȘI DE REPREZENTARE:
- Coordonare seri duhovnicești, program de cateheză, școală de duminică etc.;
- Participare la tabere ale copiilor și tinerilor, cu caracter eparhial, interortodox sau interconfesional;
- A săvârșit numeroase vizite la reprezentanții ale autorităților locale ecleziastice sau de stat, în diferitele țări pe teritoriul cărora se află comunități românești din cadrul Mitropoliei, în vederea obținerii de lăcașuri de cult;
- A participat la numeroase slujiri și manifestări cu caracter panortodox din România, în cadrul Mitropoliei, din Europa sau din America:
1. 2005; 2007; S.U.A; 2006 - Germania – Întâlnirea episcopilor ortodocși români din Europa Occidentală, America și Canada;
2. Berlin – Participare la Sf. Liturghie și slujire în sobor prezidată de P.F. Părinte Patriarh Teoctist, la punerea pietrei de temelie a noii biserici.
3. Nürenberg – Sfințirea Catedralei de către P.F. Patriarh Teoctist;
4. Sicilia, Mandanici – Inaugurarea Centrului Panortodox de Studii Patristice;
5. Bologna – nov 2005 - Vecernie în prezența S.S. Bartolomeu I, Patriarhul Constantinopolului;
6. America, Chicago - Participare la festivitățile legate de Congresul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru America și Canada și hirotonia întru episcop a P.C. Arhim. Ioan Casian; New-York,.
7. Roma – Sf. Liturghie la bis. Sf. M. Mc. Ecaterina, Patriarhia Moscovei, alături de IPS Inokenti (Paris) și de un sobor de preoți și diaconi ruși și români.
- A reprezentat Patriarhia Română sau Mitropolia la numeroase întâlniri și congrese cu caracter ecumenic, intercreștin sau interreligios, sau prin intervenții la radio sau televiziune, prin omilii și conferințe pe diverse teme dintre care se menționează:
1. Levkossia (Cipru) – Congres mondial: «Oameni și religii»;
2. Nanterre – Întâlnire cu Card. W. Kasper;
3. Milano – Participare la rugăciunea pentru unitatea creștinilor, în prezența Card. D. Tetamanzzi;
4. Roma – Înmormântarea S.S. Papei Ioan Paul al II-lea;
5. Vatican – Audiență generală a S.S. Papa Benedict al XVI-lea cu reprezentanții diferitelor Patriarhii Ortodoxe, a celorlalte confesiuni și religii;
6. Vatican – Reprezentare a Patriarhiei Române la Sinodul General al Episcopilor Catolici
7. Bari - Reprezentare a Patriarhiei Române la Congresul organizat de „Comunita di Gesu” – Conferință : „Biserica Ortodoxă Română și unitatea creștinilor”
8. Roma – Participare - Slujbă de închidere a săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștinilor, prezidată de S.S. Papa Benedict XVI.
9. Verona – Participare la al 4° Convegno Ecclesiale Nazionale al Bisericii Catolice intitulat „Testimoni di Gesu Risorto, speranza del mondo”.
10. Sibiu – Conferința Bisericilor Europene, etc.

CONFERINȚE:
- susținute în diferite orașe din România sau din cadrul Mitropoliei:
1. Paris 3 - „Creștinul în fața suferinței”;
2. Timișoara – „Dumnezeiasca Liturghie – Comoara cea de mult preț;
3. București – Aula Magna a Facultății de Drept – Conferință: „Taina ascultării pentru omul contemporan”;
4. Lavinio - Conferință : „Perspectiva ortodoxă asupra unității creștinilor”;
5. Torino – Participare masă rotundă: „Perspectiva religiilor asupra sportului” - Perspectiva ortodoxă
6. München – Facultatea de teologie ortodoxă - Conferința cu tema: „Dumnezeiasca Liturghie – fundament al comuniunii și conștiinței dogmatice în Biserică”;
7. Nürnberg – Conferință pe tema Liturghiei în cadrul Adunării eparhiale a Mitropoliei pentru Germania, Europa Centrală și de Nord;
8. București – Conferință în cadrul „Serilor Filocalice” organizate de ASCOR: „Rostul și locul Împărtășirii cu Sfintele Taine în Filocalie”;
9. Roma – Conferinț㠄Ortodoxia în Italia și în Lazio”;
10. Cefalu – Conferință cu tema : „Il potere petrino tra obstacolo insurmontabile e ministero condiviso”, în cadrul congresului „Quale Dio e quale homo? Dialogo ecumenico camino irreversibile”;
11. Milano – Conferință la Adunarea interreligioasă a tinerilor din provincie: „Dreptatea lui Dumnezeu”;
12. Milano - Participare la conferința cu privire la minorii români din Italia;
13. Rimini – Conferință: „Trăsăturile fundamentale ale spiritualității ortodoxe”;
14. Roma – Conferință în cadrul congresului organizat de Asociația „Insieme per l’Athos”: „Filocalia și influența sa asupra vieții duhovnicești din România”.
15. Roma - Conferință: „Abordarea suferinței din perspectivă ortodox㔠– În cadrul consfătuirii Asociației pentru psihologie alternativă.
16. A mai conferențiat la Poitiers, Bordeaux, Aix-en-Provence, Asten (Olanda), Dublin (Irlanda), etc.
- A participat la diferite manifestări cu caracter public, elogioase la adresa Bisericii Ortodoxe Române:
1. Oct 2005 - Rochefort-Montagne (Franța) – Decernarea „Label- Patrimoine rural” pentru Malvialle;
2. Roma – Consfătuirea în vederea elaborării și prezentarea de către Ministerul de Interne a Cartei Valorilor Cetățeniei și Emigrației;
3. Roma – Consfătuire Ministerul Solidarității Sociale;
4. Roma – În colaborare cu Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun, CONCERT de muzică simfonică cu quartetul „Ad Libitum” din Iași, în semn de recunoștință față de episcopiile și parohiile catolice din Lazio, pentru sprijinul acordat.

ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ ȘI PUBLICISTICĂ:
• 2006-2007 – „Cateheză liturgică”, în Foaia „Sfântul Ioan-Casian”, publicație lunară editată de Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale
• Participare la traducerea cărții „Questions sur l’homme”, de Olivier Clement.
• Articole și interviuri apărute în diferite publicații cu caracter religios sau informativ din Franța, Spania, Italia.
- limbi cunoscute: italiana, franceza, engleza (scris-vorbit); rusa și spaniolă (conversație); cunoaște greaca (scripturistică și liturgică) și slavona (liturgică).

Sursa: Mitropolia Ortodoxa Romana a Europei Occidentale si Meridionale