Rucăciune a creştinilor ortodocşi pentru vremurile de acum

Izbăveşte-mă, Doamne, de ademenirea mīrşavului şi vicleanului antihrist, timpul căruia se apropie, şi mă adăposteşte de mrejele lui īn pustia tainică a māntuirii Tale. Dă-mi tărie şi bărbăţie neclintită să mărturisesc numele Tău cel sfīnt, să nu dau īndărăt de frica diavolească, să nu mă lepăd de Tine, Mīntuitorul şi Răscumpărătorul meu, de Sfīnta Ta Biserică!
Doamne, dă-mi, rogu-Te, ziua şi noaptea, plāngere şi lacrimi pentru păcatele mele şi fii milostiv īn ceasul Straşnicei Tale Judecăţi! Amin.

Alcătuire a ieroschimonahului Anatolie de la Optina