Rugăciune de mulţumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu

Domne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeule a toată milostivirea şi īndurarea, Care ai nemăsurată milă, nespusă şi neajunsă iubire de oameni, căzīnd acum către a ta slavă, cu frică şi cu cutremur, aduc Ţie mulţumire pentu binefacerile de care m-ai īnvrednicit pe mine nevrednicul robul Tău. Te slăvesc, Te laud şi Te cīnt  ca pe un Domn, Stăpīn şi făcător de bine. Şi iarăşi căzīnd īnaintea Ta, īţi mulţumesc şi cu smerenie mă rog nemăsuratei şi negrăitei Tale milostiviri, ca şi de acum īnainte sa-mi dăruieşti faceri de bine, ca să sporesc īn dragostea de Tine şi de aproapele meu. Izbăveşte-mă de tot răul şi necazul. Dăruieşte-mi linişte. Şi mă īnvredniceşte ca īn toate zilele vieţii mele totdeauna mulţumire să-ţi aduc şi să grăiesc şi să cīnt cele preabune Tatălui şi Fiului şi Sfīntului Duh, acum şi pururea şi īn vecii vecilor.Amin